Handelsbetingelser

Handelsbetingelser - Betaling

Din betaling skal forgå via bankoverførsel til vores bank konto

Normale betalingsbetingelser er Netto kontant eller max. 8 dage for faste klienter. Ved for sen betaling opkræves renter pr. md. og der opkræves 150,- pr fremsendte rykker. Ved manglende betaling pålægges inkassogebyr.

Det er en forudsætning for et godt samarbejde at du betaler dine regninger. Vi plejer lidt at sige, vi er lige som din telefon. Har du betalt virker den, har du ikke, så virker den først når du har betalt, og det samme gælder for os.

Forudbetaling

Før vi går i gang med en opgave, kan der i flere tilfælde blive sendt en aconto regning inden opgaven påbegyndes. Aconto honoraret dækker forventede udlæg, andre omkostninger samt et honorar for vores arbejde.

Det betalte aconto honorar bliver modregnet i fremtidige fakturaer.

Fakturering af Honorar

I forbindelse med opstart af samarbejdet kandet være meget vanskeligt at fastsætte honorar, da omfanget af tidsforbrug med mere kan være vanskeligt at kende påforhånd. 

Honoraret er delt det medgående tidsforbrug,opgavens art, opgavens kompleksitet og betydning forklienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbudne ansvar. Salæret tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Møder Betales enten ved booking eller ved mødets afslutning, som hovedregel. Ved større regnskabsopgaver kommer der en a’ conto regning ved opstart, og så faktureres der løbende, samt slutfaktreres for opgaver der er lavet, f.eks. årligt årsregnskab eller momsregnskab for din momsperiode/lønsumsafgiftsperiode. Vores honorar er fuldt fradragsberettiget.  

Generelle oplysninger

Køge Regnskab og Rådgivning ApS, ligger på Toldbodvej 1, 4600 Køge. CVR.NR. 36903465. Telefon er 53505055 og du kan kontakte os på info@revisor4600.dk

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Køge Regnskab og Rådgivnig ApS skal, såfremt den ikke kan løses mindeligt, løses i overensstemmelse med dansk ret.

Ansvarsforsikring, ansvars begrænsning og forsikringsdækning

Køge Regnskab og Rådgivning ApS har en ansvarsforsikring.

Ansvaret for vores arbejde er begrænset til den forsikringssum, vi har tegnet hos vores forsikringsselskab. Køge Regnskab og Rådgivning ApS ansvar omfatter ikke eller dækker drifttab, avancetab, mistet fortjeneste eller andet indirekte tab. Der er en tidsbegrænsning på 5 år.

Fortrolighed og hvidvaskningsloven

Køge Regnskab og Rådgivning ApS, er omfattet af reglerne omkring hvidvaskningsloven, så vi følger den til enhver tid gældende lovgivning. Dette betyder bl.a. at vi vil opgavens start, skal have kopi at kørekort eller pas, samt sygesikringskort. Det er din og vores sikkerhed for at du rent faktisk er den, du siger du er, og kan dokumentere det.

 

 

 

 

 

Kontaktinformationer

Tlf. 53 50 50 55

Adresse: Toldbodvej 1, 4600 Køge

Email: info@revisor4600.dk

Betingelser og privatlivspolitik